Sales
Support
Webinars
YouTube
Documents
Sales
Support
Webinars
YouTube
Documents

DIMENSION Statik programmer

Hvad er Dimension Statik programmer?

Dimension Statik programmer er en serie af beregningsprogrammer, der forenkler og automatiserer byggeriets indledende faser. Hvert program i serien fokuserer på bestemmelsenudnyttelsenog dimensioneringenaf forskellige konstruktions- og materialetyper.

Murværksprogram 

Bruges til beregning af armerede og uarmerede lodret- og tværbelastede vægg mm

Stringer

Beregner og dimensionerer plane stringermodeller

Plan Ramme

Beregner snitkræfter og deformationer af plane rammesystemer efter 1. og 2. ordens teori

Fundering

Dimensionerer punkt- og liniefundamenter

Søjler og Vægge

Dimensionerer armerede og uarmerede betonsøjler og vægge.

Stål med brand

Dimensionerer tværsnit af stål bjælker og søjler

Kontinuerlige betonbjælker

Bestemmer bæreevneudnyttelse af betontværsnit

Betontværsnit

Beregner bæreevneudnyttelsen af betontværsnit

Betonplader

Anvendes til dimensionering af dobbeltspændte betonplader ud fra K.W. Johansens brudlinje teori

Pæl

Dimensionerer både træk- og trykpæl

Støttevæg

Beregner og dimensionerer støttevægge

Kældervæg

Beregner og dimensionerer kældervægge

Tværsnit

Beregner tværsnitskonstanter for vilkårlige tværsnit

Limtræ

Dimensionerer simple limtræsbjælker og limtræssøjler