What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Give Elementer optimerer deres arbejdsflow med StruSoft IMPACT

Da Give Elementer startede med at benytte IMPACT, medførte dette en velkommen effektivisering i arbejdsgangen. Ved hjælp af en samlet database, 3D modeller og dataeksport deles projektets informationer automatisk til tegninger, produktion, montage og leverings-entreprenør.

Standardisering

Give Elementer arbejder med standardiserede elementer og komponenter, og kan tildele dette til en stor del af deres succes. De ser det som en stor fordel, at standarder kan opsættes i IMPACT´s 3D BIM database, såvel som på det enkelte projekt. Ved standardprojekter, vælges samlingerne og elementtyperne blot fra databasen, og dette minimerer tegnearbejdet.

-Laves der projekter, hvor vi ikke bruger standard elementer og samlinger, er det også hurtigt at tilføje nye elementer, samlinger og indstøbningsdele til IMPACT, fortæller Direktør Jens Henrik. Denne hurtige og fleksible måde at arbejde på, har vi ikke kunnet finde i andre programmer.

Direkte overførsel til eget planlægningssystem

Ved hjælp af eksport af Element- og Projektinformationer fra IMPACT, overføres data direkte til Gives Planlægningssystem SIMPLANNER.

–Det har fra starten været klart, at vores tegneprogram skulle kunne arbejde sammen med vores planlægningssystem, siger Jens Henrik. Dette har IMPACT klaret.

En eksportfil laves i IMPACT, der herefter læses af SIMPLANNER, som Give Elementer bruger til at følge byggesagen fra færdigstøbte elementer til og med montage. I IMPACT håndteres design og transportplanlægning af elementer, hvor den videre planlægning foregår i SIMPLANNER. Informationerne føres blot ind ét sted, og de samme informationer følger elementerne i hele deres cyklus. Dette sikrer, at der ikke er uoverensstemmelse i data, og dét er en klar fordel ved kvalitetssikringen.

Ved Give Elementer laves læsseplanen direkte fra 3D modellen af transport entreprenøren

En af de ændringer implementeringen af IMPACT har medført er, at transport entreprenøren nu kan lave læsseplan direkte fra designernes 3D model. Designerne melder blot projektet klar, og transport entreprenøren kan lave læsseplanen fra en direkte opkobling til Gives database.

–Dét at vores transport-entreprenør selv kan lave læsseplanen direkte fra 3D modellen, giver os den fordel, at vognene bliver læsset mere optimalt og i bedre overensstemmelse med det faktiske projekt, siger Jens Henrik. Før i tiden skulle designerne selv tage stilling til den mest optimale læsserækkefølge. Dette klarer vores transport entreprenør nu helt selv.

Nu og i fremtiden

Det er nu ét år siden, at Give Elementer investerede i IMPACT. I dag har firmaet seks licenser af programmets Design Suite samt to licenser til planlægningsmodulet. Designerne og fabrikkerne er placeret i Give og Nr. Snede. Jens Henrik begrunder valget af IMPACT i programmets 3D BIM database samt avancerede funktioner til tilpasning og standardisering af elementtyper, samlinger og indstøbningsdele.

– I starten havde vi ansat en specialist til at finde og opsætte det bedste program for os som virksomhed. Efter nøje analyse af flere forskellige programmer, faldt valget på IMPACT bl.a. på grund af den meget fleksible og hurtige måde at lave nye standarder og detaljer på, siger Jens Henrik. Dette har fungeret rigtigt godt. I mellemtiden har vi også fået direkte Dansk support fra StruSoft´s afdeling i Horsens, så ved spørgsmål og support er hjælpen lokal, hvilket er en klar fordel.

Der udvides og udvikles konstant på Give Elementer. I den nære fremtid igangsættes blandt andet IMPACTS 3D støbeplanlægning. Tegnestuen ved Give Elementer bruger IMPACT til alle deres projekter.
 


Skrevet at Nikolaj Stephansen – StruSoft DK, i samarbejde med Jens Henrik Eskildsen, Direktør for Give Elementer.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you