What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you

Attacus Stomsystem koordinerar arbetsflöden med IMPACT när pappersbruket i Husum bygger till

Pappersbruket i Husum utanför Örnsköldsvik expanderar i ett stort och komplext byggprojekt. Betongstommen tillverkas och levereras av Attacus Stomsystem där man drar nytta av IMPACT för att koordinera arbetsflödena, från produktion till transport och montage. Modellen fungerar som ett navn och är ett verktyg för samverkan, säger Hanna Zetterholm på Attacus Stomsystem.

Just nu pågår en omfattande tillbyggnad av Metsä Boards pappersbruk i Husum, strax utanför Örnsköldsvik. Ett imponerande projekt där man anlägger en ny sodapanna, en ny turbin, elfilter och en ny kontrollrumsbyggnad. Attacus Stomsystem levererar betongstommen som ska vara monterad på plats under våren 2021. Man använder IMPACT:s modell för att förbereda, styra och övervaka arbetsflödena.

Framför allt handlar det om fabriksplaneringen av byggnaderna på plats i Husum, berättar projektledaren Hanna Zetterholm på Attacus Stomsystem. Vi använder modellen också för transportplanering och för att planera montaget och placering av lyftkranarna. Allt sker efter en viss ordning och styrs av hur bygget i Husum växer fram. Montörerna gör avrop på de element som ska monteras. De måste då vara leveransklara och tillverkade. Innan det kan ske ska elementens design vara godkända för tillverkning. En lång kedja av olika moment som övervakas med IMPACT.

Status med färger berättar om elementens produktionsfaser

Den självklara starten på projektet var att skapa 3D-modellen i IMPACT genom att importera BIM-underlag från projektören. I modellen visualiseras varje element som är intelligent. Med ett klick får man fram fakta och egenskaper om elementet och dess unika littera.

Bild 1: Varje elements status visar var det befinner sig i produktionskedjan och markeras med en lätt identifierbar färg

För att kunna planera kommande steg i processen är det viktigt för Hanna och medarbetarna att granska var elementen befinner sig i produktionskedjan. Det visas grafiskt med totalt 16 statusmarkeringar som har var sin färg, från granskning och godkännande, gjutning med efterarbeten och lagring tills elementet är levererat och monterat på plats. Färgen ändras varje gång det byter status. Då är det enkelt att okulärt följa elementets utveckling inte bara för Hanna och hennes medarbetare utan också för transportpersonalen och montageföretaget. Modellen fungerar som en sambandscentral med tillgänglig information.

Vi köper också in element som har fått en egen färg, lila, som är lätt att identifiera eftersom de inte hör till vår produktion.

Konstruktörerna hos den externa projektören har tillgång till modellen och drar nytta av statusmarkeringarna. Då och då sker förändringar av elementen. Konstruktören går in i modellen och studerar statusen, om det är gjutet och om det är möjligt att ändra designen. Det förenklar och underlättar arbetet.

Fyllda lastbilar med transportstöd i 3D

Modellen spelar också en viktig roll när elementen ska koordineras och transporteras den 20 mil långa vägen mellan Attacus Stomsystems fabrik i Strömsund och pappersbruket i Örnsköldsvik. Leveransen anpassas helt efter montörernas planering och avrop. Transportplaneringen i IMPACT visar nu en annan färgsättning på elementen i modellen än produktionsplaneringen. Färgkoden har en annan uppgift än att markera status. Istället visar programmet de element som ska gå i samma leverans. 

Bild 2: De element som ska ingå i samma leverans har en egen färg vilket underlättar transportplaneringen

Vår transportledare ser de element i modellen som ska levereras efter deras storlek och vikt. Ledaren kan planera vilka element som ska ingå i samma lass efter deras dimensioner och varje lass får en egen färg. Då ser vi till att varje bil fylls, ingen går halvfull och vi får en bättre transportekonomi. Varje element i modellen har också ett transportnummer. I IMPACT presenteras elementen i en lista efter egenskaper. Genom att filtrera ut de kommande leveranserna under nästkommande vecka blir det enklare för transportledaren att få en överblick och att bestämma när leveranserna kan ske.

Kranplacering i modellen underlättar montaget

När elementen till sist ska monteras på plats planeras detta också i IMPACT och styrs i vilken ordning det ska ske. Där spelar kranfunktionen en viktig roll.

Bild: Attacus Stomsystem Bild: Attacus Stomsystem Bild: Attacus Stomsystem

Det är små marginaler med många aktörer och människor inne på området samtidigt. Montaget måste anpassas till de ytor som kan nyttjas eftersom elementen inte lastas av utan tas direkt från lastbilen.I programmet kan vi avgöra var de två kranarna bäst ska placeras. Vi hittar zoner för lossning av elementen och var lastbilen parkeras. I IMPACT ser vi hur långt kranarna når och om en kran klarar att lyfta ett tyngre element och planerar efter det.

IMPACT som ett sammanhållande nav

Både Hanna och medarbetarna på olika avdelningar och leverantörer får en helhetsbild av tillbyggnaden och kan arbeta proaktivt för att förekomma problem och utmaningar.

IMPACT-modellen fungerar som ett nav, säger Hanna. Ett verktyg för samverkan där varje aktör i projektet har tillgång till samma information. Det är nödvändigt eftersom vi varje dag behöver samordna arbetet och samtidigt skapas en förståelse för vår process.

Ett informationsflöde som kontrolleras på det här sättet i IMPACT ger positiva effekter på planeringen av projektets olika faser och att genomförandet sker på ett tryggt sätt. Programmet är en viktig kugge i det komplexa maskineriet och ökar möjligheterna att allt blir klart i tid.

Love Janson

Du kan lära dig mer om IMPACT i vårt kommande webinar den 21 april - Anmäl dig här

Read more

To read more about IMPACT, click here. You can read more about how IMPACT can help you implement a real-time workflow and manage every aspect of a precast concrete project, from designproduction right through to projects, all in 3D.

What are you interested in?
Trial license
Educational license
Get offer
Please fill out this form and we'll get back to you