Halkeillut laskenta: Tulevaisuuden Betonimitoitus?

Event info

Event Type
Webinars
Start Date
Wednesday, February 7, 2024
End Date
Wednesday, February 7, 2024
Time
13:00 - 14:00
Timezone
Local Time Zone
Language
Finnish
Organizer
Joni Hytönen
City
Online

Usein ensimmäinen asia, minkä rakennesuunnittelija oppii betonista, on sen epälineaarisuus. Silti suurin osa rakenteiden kokonaislaskennasta tehdään lineaarisilla malleilla, jotka vastaavat huonosti todellisuutta. Epälineaarisia FE materiaalimalleja on ollut teoriatasolla viime vuosikymmeninä tai jopa käytännössä ohjelmissa, joita on vaikeaa käyttää. Epälineaarisilla malleilla voidaan kuitenkin säästää kustannunksissa parhaimmillaan 30% ja parantaa turvallisuustasoa verrattuna likimääräisiin käsinlaskentamenetelmiin.

Tervetuloa ilmaiseen webinaariin 7.2.2022 klo 13:00 uudesta kehitetyistä epälineaarisesta materiaalimallista rakenteiden yleiseen analyysiin, joka tuo betonin todellisen käytöksen analyysissa jokaisen suunnittelijan ulottuville. Malliin voidaan syöttää helposti todellinen raudoitus: raudoiteverkot ja yksittäiset lisätangot. Uusi materiaalimalli on numeerisesti hyvin stabiili ja sisältää vauriomallit betonille ja raudoitukselle ja mallia voidaan muokata eri mitoitustarpeisiin, sekä käyttörajatilaan että murtorajatilaan. Mallia voidaan soveltaa myös teräksisten levyrakenteiden mitoitukseen. Opit webinaarissa miten epälineaarista ja halkeillutta materiaalimallia sovelletaan ja mitä asioita täytyy ottaa huomioon, jotta mallit toimivat oikein ja vältät laskentavirheet. Ja miten tämä kaikki liittyy EN 1992-1-1 normiin, niin tulevaan kuin nykyiseen.

Sinun kannattaa tulla mukaan, jos suunnittelet palkkimaisia seiniä, kuiluja, välipohjalaattoja, Väestönsuojia, vaativia julkisivuja, korkeita palkkeja, aukotettuja palkkeja tai muita betonirakenteita, joissa tarkka käytös tai materiaalisäästö on oleellista. Ja tietty voit osallistua, jos sinua kiinnostaa alan viimeisin materiaaliopin tutkimustyö ja sen soveltaminen laskentaohjelmaan.

 

Miksi sinun kannattaa osallistua?

  • Haluat vähentää materiaalinkäyttöä ja vähentää hiilidioksiidipäästöjä
  • Haluat olla selvillä suunnittelu alan viimeisimmistä teknisistä ratkaisuista
  • Opit epälineaaristen mallien soveltamisesta ja toiminnasta käytännön suunnittelutyössä
  • Suunnittelet jotain seuraavista: Seinät, Korkeat palkit tai betonin epäjatkuvuuskohdat, suuret monimutkaiset laatat, Kuilut ja jäykistysseinät, vaativat julkisivut, epätasaisesti raudoitetut laatat tai muut epätasaisesti raudoitetut elementit tai Väestönsuojat

Event registration has ended.

Minulla on 15 vuoden kokemus rakennesuunnittelusta eri aloilta. Autan asiakkaita soveltamaan analyysiohjelmia erilaisiin ongelmiin päivittäin, pienistä rakenteista suurten rakennusten ja rakenteiden suunnitteluun. Olen kouluttanut satoja asiakkaita käyttämään ohjelmia. Minulla on myös 10 vuoden kokemus analyysiohjelmistojen kehittämisestä.

Joni Hytönen
Technical Specialist – Finland
Phone: +358 50 5452200
Email: joni.hytonen@strusoft.com

Haluan auttaa meidän asiakkaitamme käyttämään ohjelmiamme mahdollisimman tehokkaasti ja tehostaa projektien ajankäyttöä.

 

Go to Top