Dimensionering av betongkonstruktioner enligt SS-EN 1992-1-1

Event info

Event Type
Webinars
Start Date
Thursday, August 3, 2023
End Date
Thursday, August 3, 2023
Time
10:00 - 11:00
Timezone
Local Time Zone
Language
Swedish
Organizer
Shaho Ruhani
City
Online

 

Dimensionering av betongkonstruktioner enligt SS-EN 1992-1-1

Välkommen att delta i detta webinar där vi kommer att demonstrera hur modulen “Concrete Design” kan användas som ett beräkningsverktyg för både nya och befintliga betongkonstruktioner.

Som ingenjör är det en utmaning att beräkna och optimera nya betongkonstruktioner, då det krävs en rationell, ekonomisk och miljömässigt hållbar utformning av både betongen och armeringen. Under webinaret kommer vi att gå igenom hur man kan genomföra en rationell armeringsutformning för balkar och pelare med hjälp av funktionen “Auto Design” i verktyget RC Bar.

Eftersom funktionen hos bärande konstruktioner kan förändras över tiden, krävs det att bärförmågan verifieras på nytt med nya förutsättningar. Därför har vi bjudit in Jonatan LedinStatik & Form, som är en superuser av våra program. Han kommer att presentera ett aktuellt projekt där han nyligen använde FEM-Design 22 för att verifiera en befintlig konstruktion. Genom funktionen “Manual Design” i RC Shell har han på bästa sätt uppskattat armeringsinnehållet i betongplattor och verifierat konstruktionen för nya laster.

Vi ser fram emot en intressant och lärorik session där vi tillsammans utforskar de olika möjligheterna med Concrete Design-modulen.

Varför du borde delta i det här webinaret?
Känner du dig ofta ineffektiv när du genomför dimensionering av betongkonstruktioner med manuella handberäkningar? Om så är fallet är detta webinar perfekt för dig. Anslut via GoToWebinar nu på torsdag kl. 10:00 för att öka din förståelse för betongkonstruktioner med FEM-Design 22.

Agenda:

  • Grundläggande principer i ULS och SLS enligt SS-EN 1992-1-1
  • Skillnader mellan dimensionering enligt Max of Load Combinations vs. Max of Load Groups
  • Avkortning av armering med hänsyn till förankringslängder och inverkan av lutande sprickor
  • Rationell armeringsutformning genom att anpassa programinställningar i auto design
  • Öka förståelsen för dina modeller med visualisering av interaktionsytor för biaxiell böjning
  • Anordna armeringen av plattor och väggar med verktyget manual design för verifiering av befintliga konstruktioner
  • Dimensionera armering i plattor och väggar med hänsyn till angivna sprickbredder

Hur kan vi med beräkningsprogram hjälpa ingenjörer på bästa sätt i deras dagliga arbete?

Det var en grundläggande fråga när vi startade StruSoft 2002, och med den senaste versionen (v22) av FEM-Design är svaren fortfarande högaktuella. Gör dig redo att upptäcka de senaste funktionerna och verktygen i FEM-Design 22 under följande webinar om dimensionering av betongkonstruktioner enligt SS-EN 1992-1-1.

Event registration has ended.

Var vänlig och kontakta mig för mer information.

Shaho Ruhani
Market Development & Technical Specialist – Sweden
Phone: +46 70 03 85 104
Email: shaho.ruhani@strusoft.com

 

Jag jobbar som teknisk specialist för FEM-design och har över 3 års erfarenhet som teknikkonsult inom bro- och anläggningskonstruktion. Jag är specialiserad inom felsökning för FEM och erbjuder coachning till yrkesverksamma konstruktörer genom webinars, support och tekniska kurser. Min genuina nyfikenhet gynnar kunderna genom att erbjuda innovativa idéer och nya perspektiv för att förstå lösningarna.

Go to Top