Course Date: 
Tuesday, March 21, 2017 - 09:00
Time: 
9:00 - 16:30
Location: 
Malmö
Country: 
Sweden
Language: 
Swedish
Organizer: 
niklas.uddenas@strusoft.com

 

Kursinnehåll  ”Fördjupningskurs steg 2 VIP-Energy”

Kursen ger en fördjupad kunskap i att göra energiberäkningar med VIP-Energy som verktyg, och där vi tittar på olika metoder att hantera vanligt förekommande problem och frågeställningar. 
Kursen är lämpad för dem som har arbetat i VIP-Energy tidigare. Vi har ”Grundkurs steg 1 VIP-Energy” för dem som inte är vana att arbeta i VIP-Energy sedan tidigare. 
Vi fördjupar oss i följande områden i steg 2:

 

1. Klimatdata i en energiberäkning
•    Problematiken med val av klimatfil   –Vad är det för energiberäkning ni skall göra?
•    Nya klimatfiler från Sveby/SMHI
•    Uppbyggnad av klimatfiler
•    Nya klimatkonverteraren VIPClimate
•    Horisontvinkel och vindhastighet –Stor skillnad beroende på vad man ställer in här

 

2. Uppbyggnad av 2-Dim Byggnadsdelar (köldbryggor)
•    Vi går igenom exempel på köldbryggor i programmets 2-Dim Byggnadsdelar funktion
•    Vi tittar på hur man hanterar ”2D byggdelar” i kombination med VIP-Area
•    Vi kommer att gå igenom användningen av VIP-Area och hur ni hanterar den på optimalt sätt vid uppmätning av en byggnad
•    Test på uppbyggnad av 2D-Byggnadsdelar

 

3. Driftfall -Hur tar man fram indata till olika byggnader & verksamheter
•    Uppdaterade driftfall i VIP-Energy
•    Vi lär oss räkna  om till W/m2 och lägga in enligt Svebys hjälpmallar
•    Vad är viktigt att tänka på vid användning av  driftfall när man gör energiberäkningar?
•    Vädring enligt Sveby

 

4. Nya solcellsmodulen
•    Vi går grundligt igenom nya solcellsmodulen
•    Hur lägger man in en solcell utifrån ett produktindatablad


5. Zonberäkning och kopplingar av zoner till enheter i försörjningscentraler
•    Hur gör man en zonberäkning? 
•    Vad är viktigt att tänka på när man gör en zonberäkning?
•    Hur kopplar man 1 försörjningscentral till flera zoner?
•    Exempel med zonberäkning

 

Plats för kurs meddelas ca 1 vecka innan kursdag. 


Pris
Heldag kostar 4500:-/person för de två första deltagarna från samma företag vid samma kurstillfälle. Därefter 2500:-/person vid nämnda kurstillfälle. Priser exkl. moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation (laddas ner via länk), lunch och fika. Vi reserverar oss för ändringar i kursupplägg och datum för genomförande av kurs. Återbud kan lämnas utan kostnad fram till 15 dagar innan kursstart, därefter utgår halv avgift. Lämnar ni återbud senare än en (1) vecka måste vi tyvärr debitera full avgift för bokad kurs.
Om intresse för kursen finns är det bara att höra av sig till mig, Niklas Uddenäs, på antingen telefon 0766-333734 eller e-post niklas.uddenas@strusoft.com

Vänliga hälsningar
Niklas Uddenäs
StruSoft