Course Date: 
Thursday, June 1, 2017 - 09:00
Time: 
9:00 - 16:30
Location: 
Göteborg
Country: 
Sweden
Language: 
Swedish
Organizer: 
niklas.uddenas@strusoft.com

 

Kursinnehåll grundkurs steg 1

Vi går grundligt igenom hela programmet VIP-Energy. Kursen blir en grundlig genomgång av menyer och dialoger; både katalogdata och indata - hur man hanterar dem och vad de betyder. Vi kommer även att gå igenom värmepumpsmodulen.
Kursen ger en grund i att göra energiberäkningar med VIP-Energy som verktyg, och där vi tittar på olika metoder att hantera vanligt förekommande problem och frågeställningar. 

Plats för kursen meddelas ca 1 vecka innan kursdag.

 

Pris:

Heldag kostar 4500:-/person för de två första deltagarna från samma företag vid samma kurstillfälle. Därefter 3000:-/person vid nämnda kurstillfälle. Priser exkl. moms.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och fika. Vi reserverar oss för ändringar i kursupplägg och datum för genomförande av kurs. Återbud kan lämnas utan kostnad fram till 15 dagar innan kursstart, därefter utgår halv avgift. Lämnar ni återbud senare än en (1) vecka måste vi tyvärr debitera full avgift för bokad kurs.

Om intresse för kursen finns är det bara att höra av sig till mig, Niklas Uddenäs, på antingen telefon 0766-333734 eller e-post niklas.uddenas@strusoft.com