Course Date: 
Monday, February 26, 2018 - 09:00 to Tuesday, February 27, 2018 - 16:30
Time: 
9:00 - 16:30
Location: 
Malmö
Country: 
Sweden
Language: 
Swedish
Organizer: 
fredrik.lagerstrom@strusoft.com
ram.shiltagh@strusoft.com

Välkommen att delta i denna nyutformade kurs för FEM-Design 3D Structure.

Kursen riktar sig till nya användare såväl som till dig som redan använder programmet och vill lära sig mer om lastnedräkning och stabilitetsberäkning av ett större byggnadssystem i FEM-Design.

Kursen omfattar två heldagar där varje deltagare har tillgång till en egen kursdator.

De två kursdagarna innefattar bland annat:

 • Teoretisk bakgrund och introduktion till finita element i FEM-Design
 • Introduktion till användargränssnittet
 • Modellering av ett flerbostadshus i prefabricerad betong
 • Laster, lastgrupper och lastkombinationer
 • Lasthantering enl. EN1991-1-4
 • Modellering av förspänning i håldäck
 • Granskning och kontroll av modell
 • Analys av stomme med hänsyn till upplagsreaktioner, snittkrafter och deformationer
 • Jordmodellering och pålanalys
 • Plastisk analys och omfördelning av krafter
 • Lastnedräkning
 • Stabilitetsberäkning
 • Introduktion till dokumentationsmodul

 

Kurslokal:

StruSofts huvudkontor i Malmö, Erikslustvägen 9 / Fridhemsvägen 22

 

Pris:

 • Kr 11.800 per person: För denna 2-dagarskurs
 • Kr 14.700 per person: För denna 2-dagarskurs plus en av de efterföljande dimensioneringskurserna*
 • Kr 17.600 per person: För denna 2-dagarskurs plus båda de efterföljande dimensioneringskurserna*

Alla priser är i SEK exklusive moms.

 

I kursavgiften ingår kursdokumentation (på engelska), lunch och fika. Vi reserverar oss för ändringar i kursupplägg och datum för genomförande av kurs. Återbud kan lämnas utan kostnad fram till 15 dagar innan kursstart, därefter utgår halv avgift. Lämnas återbud senare än en (1) vecka debiteras full avgift för bokad kurs.

 

Avbokning måste ske skriftligen, antingen till kursledaren eller till info@strusoft.com. Avbokningsvillkoren ovan gäller såvida inte en annan specifik överenskommelse finns mellan StruSoft och kunden.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter genomförd kurs. Var god och ange ev. referensnummer som skall stå på fakturan!


Anmälningsbekräftelse per e-mail hanteras manuellt och kommer att skickas till Er snarast möjligt.
På förekommen anledning: Boka inga hotell eller resor innan ni fått en bekräftelse.

* Se separat kursbeskrivning för dimensioneringskurserna; Betongdimensionering samt Ståldimensionering