Course Date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 09:00
Time: 
9:00 - 16:30
Location: 
Stockholm
Country: 
Sweden
Language: 
Swedish
Organizer: 
martynas.sudzius@strusoft.com
youssef.alaoui@strusoft.com

Kursen riktar sig till er som vill kunna utnyttja kraften hos FEM-Design 3D Structure för lastnedräkningar och stabilitetsberäkningar

.

Denna kurs fungerar också ses som en introduktion till FEM-Design 3D Structure för nya användare

.

Denna heldagskurs innefattar bland annat:

.

Introduktion till användargränssnittet

Modellering av ett flerbostadshus i prefabricerad betong

Laster, lastgrupper och lastkombinationer

Lasthantering enl. EN1991-1-4

Introduktion till finita element i FEM-Design

Analys av stommen med hänsyn till upplagsreaktioner, snittkrafter och deformationer

Analys av enskilda element med hänsyn till snittkrafter och deformationer

Lastnedräkning

Stabilitetsberäkning

Dimensionering och kontroll av stålpelare

Introduktion till dokumentationsmodul

.
Kurslokal:
StruSofts kontor, Sankt Eriksgatan 63 A, Stockholm
.
Pris:
Denna 1-dagskurs kostar 4.900:-/person för de två första deltagarana från samma företag vid samma kurstillfälle. Därefter 3.500:-/person vid nämnda kurstillfälle. Går man alla tre kursdagarna så får man 30% rabatt på sista kursdagen (totalpris: 13.300 SEK exkl moms)
Alla priser är i SEK exklusive moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation (på svenska), lunch och fika. Vi reserverar oss för ändringar i kursupplägg och datum för genomförande av kurs. Återbud kan lämnas utan kostnad fram till 15 dagar innan kursstart, därefter utgår halv avgift. Lämnar ni återbud senare än en (1) vecka måste vi tyvärr debitera full avgift för bokad kurs.
Avbokning måste ske skriftligen. Antingen till kursledaren eller till info@strusoft.com. Avbokningsvillkoren ovan gäller såvida inte en annan specifik överenskommelse finns mellan StruSoft och kunden.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter genomförd kurs.
.
Var god och ange ev. referensnummer som skall stå på fakturan!

 

*Anmälningsbekräftelse per e-mail hanteras manuellt och kommer att skickas till Er snarast möjligt.