Course Date: 
Thursday, January 19, 2017 - 09:00 to Friday, January 20, 2017 - 16:30
Time: 
9:00 - 16:30
Location: 
Stockholm
Country: 
Sweden
Language: 
Swedish
Organizer: 
Fredrik.lagerstrom@strusoft.com
martynas.sudzius@strusoft.com

Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer för att kunna utnyttja kraften hos FEM-Design 3D Structure fullt ut, har du aldrig använt FEM-Design tidigare rekommenderar vi att du först går Introduktionskursen
.
Dag 1:
.
Introduktion till användargränssnittet
Modellering av ett flerbostadshus i betong
Laster, lastgrupper och lastkombinationer
Lasthantering enl. EN1991-1-4
Introduktion till finita element i FEM-Design
Analys av stommen med hänsyn till upplagsreaktioner, snittkrafter och deformationer
Stabilitetsberäkning
Dimensionering av en enklare träkonstruktion
Dimensionering och kontroll av stålpelare
Betongdimensionering av betongplattor m.a.p. laster och genomstansning
Analys och dimensionering av betongpelare
Användande av designgrupper
.
Dag 2:
.
Modellering av en hall bestående av stålstomme med fackverk och TRP-plåt
Introduktion till Section Editor
Lasthantering enl. EN1991-1-4
Stabilitetsberäkning
Användande av designgrupper
Ståldimensionering med imperfektionsberäkning, manuell och automatisk dimensionering
Introduktion till dokumentationsmodul
.
Kurslokal:
Sankt Eriksgatan 63 A, Stockholm
.
Pris:
Denna 2-dagarskurs kostar 9.800:-/person för de två första deltagarana från samma företag vid samma kurstillfälle. Därefter 7.000:-/person vid nämnda kurstillfälle.
Alla priser är i SEK exklusive moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation (på engelska), lunch och fika. Vi reserverar oss för ändringar i kursupplägg och datum för genomförande av kurs. Återbud kan lämnas utan kostnad fram till 15 dagar innan kursstart, därefter utgår halv avgift. Lämnar ni återbud senare än en (1) vecka måste vi tyvärr debitera full avgift för bokad kurs.
Avbokning måste ske skriftligen. Antingen till kursledaren eller till info@strusoft.com. Avbokningsvillkoren ovan gäller såvida inte en annan specifik överenskommelse finns mellan StruSoft och kunden.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter genomförd kurs.
.
Var god och ange ev. referensnummer som skall stå på fakturan!

 

*Anmälningsbekräftelse per e-mail hanteras manuellt och kommer att skickas till Er snarast möjligt.