Malmö högskola och SLU blev vinnare i Byggindustrins tävling om bästa examensarbete, Byggopus.

Mar 11  |  2016

Det var glada studenter som tog emot diplom och verktygslådor för sina välgjorda examensarbeten. Simon Larsson och Henrik Nilsson från Malmö högskola hade skrivit om ”Robusthet i miljonprogrammets prefabricerade betongkonstruktioner (15 hp”) medan Julia Johansson från SLU hade valt ämnet ”Stadsfrämjande parkering. Mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande (30 hp)”.

 

Hedersomnämnandet gick till Jonna Kyrö, Umeå universitet, för arbetet ”Flytt och ombyggnad av kulturbyggnaden "Ingenjörsvillan". Utredning av Boverkets byggregler (15 hp)”.

 

– Vi jobbade hårt förra våren med examensarbetet. Att vi skulle kamma hem priset kom som en överraskning. Konkurrensen var hård och vi är stolta över den uppmärksamhet vårt opus fått. Det är viktigt med tanke på de utmaningar miljonprogrammet står inför, säger Simon Larsson, projektör på Skanska teknik i Malmö, och Henrik Nilsson, StruSoft, som utvecklar mjukvaror för byggbranschen.

 

Julia Johansson var förvånad över att vinna klassen 30 hp med tanke på att examensarbetet inte handlar om byggfasen utan om det tidiga planeringsskedet och staden som helhet.

 

– Det viktigaste med mitt examensarbete har varit att väcka tankar och diskussion hur framtidens städer ska se ut och fungera och hur mycket plats infrastruktur och specifikt parkering faktiskt tar, säger Julia Johansson, som jobbar med detaljplanering på stadsbyggnadskontoret i Malmö

 

Prisutdelningen skedde i i Odd Fellow-huset i Stockholm.

 

– Alla är ni vinnare bara genom att vara nominerade till tävlingen, sa Ruben Aronsson, vd för SBUF och juryns ordförande, när han delade ut priserna.

 

Byggopus har arrangerats årligen sedan 1998 då 12 examensarbeten deltog. Sedan dess har tävlingen vuxit rejält med fler deltagande lärosäten och en allt större spridning på ämnena. Till årets tävling hade 24 examensarbeten nominerats från landets ingenjörshögskolor och tekniska högskolor.

 

 

 

 

Ruben Aronsson flankeras av, från vänster, Henrik Nilsson, Simon Larsson, Julia Johansson  och Jonna Kyrö. Foto Margareta Redlund Laninge