StruSoft erbjuder IMPACT Reinforcement till ett oslagbart kampanjpris - från kr 8.500,-

Nov 26  |  2014

IMPACT Reinforcement är ett av våra mesta "återköpsprogram" - dvs när licenserna inte räcker till så köps det fler. Detta är det i särklass bästa beviset på att programmet skapar ett stort mervärde genom ett rationellt ritande av armering i AutoCAD.

 

Vi vill därför ge er alla - genom ett väldigt lågt pris under en begränsad tid, möjligheten att skaffa de licenser ni verkligen behöver i ert dagliga armeringsritande.

 

IMPACT Reinforcement är marknadens mest utbredda program för armeringsritningar. Med äkta armeringsobjekt får du stora fördelar:
  • minst 50% tidsvinst jämfört med traditionellt ritande
  • automatisk revideringshantering
  • dynamisk förändring av texter vid ändarde fördelningslinjer, håltagningar eller ändrade cc-mått
  • automatisk generering av specar, som dessutom är anpassningsbar
  • enhetligt armeringsritande inom företaget
  • ta del av våra Tutorials på youtube

 

 
 

Beställ din licens eller mer information om erbjudande genom att kontakta oss på tel 0705-56 84 84
eller via e-mail: mikael.vandeleur@strusoft.com 

Vårt erbjudande gäller till och med 23 december 2014.

Du kan också läsa mer om IMPACT Reinforcement i denna presentation