Nyhedsbrev juni 2015

Jun 10  |  2015

StruSoft udsender hermed en opdatering af Dimension programpakken.

Baggrunden for denne opdatering er, at vi nu har fået implementeret brugerdefineret stålmateriale i stålmodulet til Plan Ramme 4 og indført en chaniersamling for fodsamlinger i samlingsmodulet til Plan Ramme 4.
Desuden er der i alle betonprogrammer indført et brugerdefineret krybetal for langtidslast og korttidslast til beregning af deformationer. Ændringerne i forhold til sidste version kan ses på denne Præsentations Video.

WEBINAR

Vi har for nyligt afholdt 3 webinars omhandlende opdateringer og nye features i Dimenison version 2015.
Se webinaret igen Hér 

OPDATERINGSVEJLEDING

Installationsvejledning kan for enkeltbrugerversionen (Singleuser) hentes  HER.

Installationsvejledning for netværksversionen (Multiuser) kan hentes HER.

Ved problemer med installationen kan Villy Kjeldsen kontaktes på telefon 29 46 76 24.

BRUGERDEFINERET STÅLMATERIALE I PLAN RAMME.

Der er nu implementeret mulighed for at benytte et brugerdefineret stålmateriale i stålmodulet og samlingsmodulet i Plan Ramme 4.
Der kan således benyttes andre materialer med andre styrker og E-moduler samt vægt.

 

NY CHANIER FODSAMLING I SAMLINGSMODULET I PLAN RAMME 4.

Der er nu indført en ny chanier fodsamling i samlingsmodulet i Plan Ramme 4. Der har ikke tidligere været chanier fodsamlinger i Plan Ramme 4.

 

BRUGERDEFINET KRYBETAL FOR KORTTIDSLAST OG LANGTIDSLAST I BETONPROGRAMMMERNE.

Vi har i betonprogrammerne generelt indført brugerdefineret krybetal for både korttidslast og langtidslast. Tidligere blev disse altid beregnet som hhv. 0 og 3, jf. det danske nationale annex.

 

ØVRIGE RETTELSER

Desuden er der i Betonplader 1 rettet en fejl, i det programmet kunne fejle for brudfiguren ” Brud i pladen mellem 4 søjler”, idet der ikke var taget hensyn til at brudfiguren kunne komme udenfor pladen.

FREMTID

I forbindelse med den videre udvikling af Dimension programmerne håber vi, at I fortsat vil bidrage med ideer og ønsker.
Disse er altid velkomne.
Det er vigtigt for os at vide, hvad I alle gerne vil have, således at vi kan fortsætte udviklingen af programmerne i den rigtige retning.
 
Venlig Hilsen,
Dennis Kristensen
VP StruSoft DK
Tel:+45 23 25 25 64
E-mail: dennis.kristensen@strusoft.com