Varmeanlæg 4 anvendes til dimensionering af varmeanlæg efter de danske installationsnormer.
Varmeanlæg 4 er et fleksibelt producent-uafhængigt program, som med fordel kan benyttes til optimal dimensionering af såvel små som store varmeanlæg. Programmet fordeler vandstrømme og dimensionerer rør, radiatorer, ventiler og pumper. Til slut beregnes eventuelle forindstillinger. Programmet sikrer en ensartet og fyldestgørende dokumentation, som udover tryktabsberegningen blandt andet kan omfatte lister over benyttede radiatorer, ventiler og pumper.

 

Varmeanlæg 4 indeholder mange funktioner, som gør programmet nemt og intuitivt at bruge, herunder kan nævnes muligheden for at generere hele anlægsafsnit ved hjælp af en kredsgenerator. Varmeanlæg 4 indeholder en meget udførlig hjælp med tekst og billeder og de medfølgende eksempler giver en både hurtig introduktion og fører gennem væsentlige dele af programmet. Desuden indeholder programmet en udvidet datakontrol, som viser hvor fejlen er og hvad den består i.

 

Kataloger

Kataloger med de oftest benyttede rør, radiatorer, ventiler og pumper følger med programmet. Katalogerne kan naturligvis redigeres og udvides efter behov. Det er muligt at definere andre varmebærende medier end vand.

 

Modulopbygning

I Varmeanlæg 4 opbygges ledningsnettet ved hjælp af moduler. Selve varmeafgiveren med stik og eventuelle frem- og returløbsventiler beskrives i et radiatorafsnit. Har man en typisk bestykning kan denne defineres i det specielle radiatorafsnit STANDARD. Det er derfor kun de varmeafgivere, som ikke er bestykket som beskrevet under standard radiatorafsnittet, der skal laves specielle radiatorafsnit for. Selve ledningsnettet beskrives i anlægsafsnit, hvori radiatorafsnittene indsættes. Varmeanlæg 4 indeholder nogle hjælpefunktioner i form af "Automatisk generering af nye liner" samt "Kredsgenerator", som gør inddatering hurtigere. Der kan genereres hele anlægsafsnit med kredsgeneratoren, ved at vælge anlægstypen (1-strengs, almindelig 2-strengs med og uden shunt, 2-strengs med vendt retur med og uden shunt) og komponenterne.

 

Programfunktioner:

  • Kataloger som kan tilpasses/udvides
  • Modulopbygning
  • Nem inddatering med ”Automatisk generering af nye liner” og ”Kredsgenerator”
  • Udvidet datakontrol
  • Resultatoversigt
  • Valgfri udskrift