VandNet anvendes til dimensionering af vandinstallationer inklusiv cirkulationssystemer efter de danske installationsnormer.


Programmet kan med fordel benyttes til såvel små som store vandinstallationer. Programmet bestemmer den nødvendige vandstrøm for at sikre den tilladelige afkøling. Derefter dimensioneres ledningerne efter det maksimale tilladelige tryktab pr. meter. Endelig kontrolleres at vandhastigheden ikke er mindre end den minimale hastighed og at den maksimale hastighed ikke overskrides. Programmet sikrer en ensartet og fyldestgørende dokumentation, som kan indeholde tryktabsberegning og vandfordeling.

VandNet indeholder mange funktioner, som gør programmet nemt og intuitivt at bruge, herunder kan nævnes muligheden for automatisk at generere hele varmtvandssystemet. VandNet indeholder en meget udførlig hjælp med tekst og billeder og de medfølgende eksempler giver en både hurtig introduktion og fører gennem væsentlige dele af programmet. Programmet indeholder desuden en udvidet datakontrol.

 

Kataloger

Kataloger med de oftest benyttede tapsteder og rør følger med programmet. I tapstedskataloget er normalvandstrømme, tryktab over armatur m.m. angivet. I rørkataloget er rørmateriale, ruhed, diametre m.m. angivet. Endelig kan man i kataloget for udvidelser an-give krav til ønsket vandstrøm og trykbehov for en eller flere planlagte udvidelser. Alle ka-taloger kan tilpasses/ udvides af brugeren.

 

Modulopbygning

I VandNet er det muligt at beskrive ledningsnettet ved hjælp af moduler, såkaldte afsnit. Herved kan der dels opnås et bedre overblik over nettet, dels en hurtigere inddatering, da det er tilladt at bruge det samme modul flere steder. VandNet indeholder også et par hjælpefunktioner i form af ”Automatisk generering af nye liner” samt ”Automatisk generering af varmtvandssystem”, som også kan gøre inddatering hurtigere.

 

Datakontrol

Da der kun er få bindinger i inddateringen, indeholder programmet en udvidet datakontrol, som sikrer, at det inddaterede giver mening. Eventuelle fejl vises både med tekst samt hvor i inddateringen fejlen er fundet, således at en fejlkorrektion umiddelbart kan foretages. Den udvidede datakontrol bevirker, at programmet er nemt at lære, da programmet selv fortæller hvad og hvor fejlen er.

 

Programfunktioner:

  • Kataloger som kan tilpasses/udvides
  • Modulopbygning
  • Nem inddatering med ”Automatisk generering af nye liner”
  • Samt ”Automatisk generering af varmtvandssystem”
  • Udvidet datakontrol
  • Resultatoversigt
  • Valgfri udskift